ဝန်ထမ်းရေးရာကော်မတီ

ဝန်ထမ်းရေးရာကော်မတီ၏ ရည်ရွယ်ချက် ဝန်ထမ်းများနှင့် လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်ဆိုင်ရာမူဝါဒများနှင့်ပတ်သက်၍ မူဝါဒအကြံပြုချက်များကို ဒါရိုက်တာဘုတ်အဖွဲ့ထံ ပေးပို့ရန်ဖြစ်သည်။

ဝန်ထမ်းရေးရာကော်မတီဝင်များ

 • ဒါရိုက်တာများ - Mike Guebert၊ Laura Masterson နှင့် Jasmine Zimmer-Stucky တို့ ဖြစ်သည်။
 • ဝန်ထမ်း Kelley Beamer, အမှုဆောင်ဒါရိုက်တာ

ဝန်ထမ်းရေးရာကော်မတီအစည်းအဝေးများ

 • တနင်္လာနေ့၊ ဧပြီလ 22 ရက်၊ 2024 ခုနှစ် ညနေ 5 နာရီ။ အစီအစဉ်အသစ်များပါဝင်သည်- ရာထူးအသစ်နှစ်ခုအတွက် အလုပ်ခန့်ထားမှုလုပ်ငန်းစဉ်ဆိုင်ရာ အပ်ဒိတ်များ၊ အမှုဆောင်ဒါရိုက်တာ၏ ခြောက်လကြာပြန်လည်သုံးသပ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်နှင့် အချိန်ဇယားနှင့် EMSWCD ၏အစပြုအားလပ်ရက်မူဝါဒဆိုင်ရာ စျေးကွက်နှိုင်းယှဉ်သုံးသပ်ချက်တို့ဖြစ်သည်။
 • ဗုဒ္ဓဟူးနေ့၊ ဒီဇင်ဘာလ 13 ရက်၊ 2023 ညနေ 6:30 နာရီ။ အစီအစဉ်တွင် ပါဝင်သည်- CO&E Senior Outreach & Engagement Coordinators' Salary Adjustments ၏ သုံးသပ်ချက်၊ CO&E 0.5 FTE Communications Assistant Job Description ကို ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း၊ မွမ်းမံထားသော Headwaters Farm Operations Coordinator Job Description and Salary Adjustments နှင့် EMSWCD's အတွက် အလုပ်ခန့်ထားမှု လုပ်ငန်းစဉ်အပေါ် ဆွေးနွေးချက် အမှုဆောင်ဒါရိုက်တာအသစ်။
 • တနင်္လာနေ့၊ ဇူလိုင်လ 10 ရက်၊ 2023 ညနေ 4:00 နာရီ။ အစီအစဉ်တွင် ပါဝင်သည်- မွမ်းမံထားသော Employee Handbook ကို ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း၊ Community Outreach & Engagement team အလုပ်ဖော်ပြချက်များအား ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း၊ အပ်ဒိတ်လုပ်ထားသော ကျေးလက်မြေများ ပရိုဂရမ်ကြီးကြပ်ရေးမှူး အလုပ်ဖော်ပြချက်အား ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းနှင့် EMSWCD ၏ အမှုဆောင်ဒါရိုက်တာအသစ်အတွက် အလုပ်ခန့်ထားမှုလုပ်ငန်းစဉ်ဆိုင်ရာ ဆွေးနွေးချက်။
 • တနင်္လာနေ့၊ မတ်လ 27 ရက်၊ 2023 ညနေ 5 နာရီ။ အစီအစဉ်တွင် ပါဝင်သည်- ရပ်ရွာ အသိပညာပေးမှုနှင့် ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုကြီးကြပ်ရေးမှူး အလုပ်ဖော်ပြချက်အား ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းနှင့် အရည်အချင်းနှင့် လစာတိုးမြှင့်ခြင်းဆိုင်ရာ အကြိုဆွေးနွေးမှု။
 • ဗုဒ္ဓဟူးနေ့၊ ဇန်နဝါရီလ 18 ရက် 2023 ညနေ 5 နာရီ။ အစီအစဉ်တွင် ပါဝင်သည်- ဝန်ထမ်းများ၏ စွမ်းဆောင်ရည် အကဲဖြတ်ခြင်းမှ စစ်တမ်းရလဒ်များကို ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း၊ HR စာရွက်စာတမ်းများအတွက် အချိန်ဇယားနှင့် ဘုတ်အဖွဲ့လက်စွဲစာအုပ်အတွက် အချိန်ဇယားရေးဆွဲခြင်းနှင့် ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း နှင့် အဆင့်တိုးခြင်း အကြိုဆွေးနွေးမှု။
 • တနင်္လာနေ့၊ ဇွန်လ 13 ရက်၊ 2022 ညနေ 4 နာရီ။ အစီအစဉ်တွင် ပါဝင်သည်- ပြန်လည်ဖွဲ့စည်းထားသော ဝန်ထမ်းများ အကဲဖြတ်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ်ကို ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း၊ IT Analytics ရာထူး ဆွေးနွေးခြင်းနှင့် HR လက်စွဲစာအုပ်၏ နောက်ဆုံးပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း။
 • တနင်္လာနေ့၊ ဧပြီလ 18 ရက်၊ 2022 ညနေ 5 နာရီ။ အစီအစဉ်တွင် ပါဝင်သည်- HR လက်စွဲစာအုပ်နှင့် မူဝါဒများကို ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း၊ အယူအဆဆိုင်ရာ အိုင်တီနှင့် ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုဆိုင်ရာ ရာထူးအကြောင်း ဆွေးနွေးခြင်း၊ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် 22-23 အထိ ယာယီရာထူးနှစ်ခုကို တိုးချဲ့ခြင်းဆိုင်ရာ ဆွေးနွေးခြင်း။
 • တနင်္လာနေ့၊ ဖေဖော်ဝါရီလ ၂၈ ရက်၊ ၂၀၂၂ ခုနှစ် ညနေ ၅း၀၀ နာရီ။ အစီအစဉ်တွင် ပါဝင်သည်- HR Policy Handbook တိုးတက်မှုအပေါ် အပ်ဒိတ်တစ်ခုနှင့် Compensation Connections မှ ပြီးမြောက်ခဲ့သော လုပ်ခခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုမှ တွေ့ရှိချက်များ၏ နောက်ဆက်တွဲတင်ပြချက်။
 • တနင်္လာနေ့၊ ဒီဇင်ဘာ 20 ရက်၊ 2021 ညနေ 5:00 နာရီ။ အစီအစဉ်တွင် ပါဝင်သည်- မကြာသေးမီက လူသစ်စုဆောင်းခြင်းဆိုင်ရာ အပ်ဒိတ်၊ HR မူဝါဒလက်စွဲစာအုပ် တိုးတက်မှုအပေါ် အပ်ဒိတ်နှင့် လျော်ကြေးချိတ်ဆက်မှုများဖြင့် ပြီးစီးခဲ့သော လုပ်ခခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုမှ တွေ့ရှိချက်များကို နောက်ဆက်တွဲတင်ပြခြင်း။
 • တနင်္လာနေ့၊ အောက်တိုဘာလ 18 ရက်၊ 2021 ညနေ 5:00 နာရီ။ အစီအစဉ်တွင် ပါဝင်သည်- မကြာသေးမီက ခန့်အပ်မှုဆိုင်ရာ အပ်ဒိတ်တစ်ခု၊ အမှုဆောင်ဒါရိုက်တာ စွမ်းဆောင်ရည် အကဲဖြတ်ခြင်းအတွက် အချိန်နှင့် လျော်ကြေးချိတ်ဆက်မှုများဖြင့် ပြီးမြောက်ခဲ့သော လုပ်ခခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုမှ တွေ့ရှိချက်အကျဉ်းချုပ် တင်ပြချက်။
 • တနင်္လာနေ့၊ သြဂုတ်လ 16 ရက်၊ 2021 ညနေ 5:00 နာရီ။ အစီအစဉ်တွင် ပါဝင်သည်- အလုပ်ခန့်ထားမှုဆိုင်ရာ အပ်ဒိတ်၊ တက်ကြွသော စုဆောင်းမှုများ၊ အလုပ်ဖော်ပြချက်များနှင့် လျော်ကြေးချိတ်ဆက်မှုများဆိုင်ရာ စာချုပ်ကို စတင်ခြင်း။