မိုးဥယျာဉ်

မိုးဥယျာဉ်

အိမ်ခေါင်မိုးမှ စီးဆင်းလာသော မိုးရေများအပြင် ခြံထဲတွင် မိုးရေများ စုဆောင်းကာ ကျွန်ုပ်တို့၏ အိမ်ပတ်ဝန်းကျင်ရှိ မိုးဥယျဉ်ငါးခုဖြင့် စုပ်ယူနေပါသည်။