ဘတ်ဂျက်၊ အစီရင်ခံစာများနှင့် အစီအစဉ်များ

ဤကဏ္ဍတွင် ဘတ်ဂျက်၊ အစီရင်ခံစာနှင့် စီမံကိန်းစာရွက်စာတမ်းများအားလုံးကို သင်ရှာတွေ့နိုင်ပါသည်။ ကစီစဉ် ဘဏ္ဍာရေးနှစ်(ကုမ္ပဏီ သို့မဟုတ် အစိုးရတစ်ခုသည် စာရင်းအင်းဆိုင်ရာရည်ရွယ်ချက်များနှင့် ဘဏ္ဍာရေးရှင်းတမ်းများပြင်ဆင်ခြင်းအတွက် အသုံးပြုသည့် တစ်နှစ်တာကာလတစ်ခုဖြစ်သည်။ EMSWCD ဘဏ္ဍာနှစ်သည် ဇူလိုင်လ 1 ရက်မှစတင်ပြီး ဇွန်လ 30 ရက်အထိဖြစ်သည်။).

မဟာဗျူဟာစီမံကိန်း
ဘဏ္ဍာနှစ်အလိုက် ဘတ်ဂျက်များ၊ အစီအစဉ်များနှင့် အစီရင်ခံစာများ
Related စာရွက်စာတမ်းများ