၀တ်မှုန်ကူးသူများနှင့် တောရိုင်းတိရစ္ဆာန်များ

စောင်ပန်းပေါ်မှာ ပျား

ပျားနှင့် ဟမ်မင်ငှက်များကဲ့သို့ ဝတ်မှုန်ကူးပေးသည့် ၀တ်မှုန်ကူးသည့် သတ္တဝါများကို ပံ့ပိုးပေးသည့်အပြင် တောရိုင်းတိရိစ္ဆာန်များအတွက် အစားအစာနှင့် အမိုးအကာများ ပံ့ပိုးပေးရာတွင် ဇာတိအပင်များက အရေးပါသော အခန်းကဏ္ဍမှ ပါဝင်ပါသည်။ ဤစာမျက်နှာရှိ ဝတ်မှုန်ကူးသူ- တောရိုင်းတိရစ္ဆာန်ဆိုင်ရာ အရင်းအမြစ်များနှင့် အချက်အလက်များကို ရှာဖွေပါ။