ကြက်သွန်ဖြူ မုန်ညင်းရွက်

ကြက်သွန်ဖြူ မုန်ညင်းရွက် အနီးကပ် - ကြက်သွန်ဖြူ မုန်ညင်း သည် ပထမဆုံး rosette ဟုခေါ်သော အရွက်နိမ့်ကုန်းကို ဖွဲ့စည်းသည်။

ကြက်သွန်ဖြူ မုန်ညင်းရွက် အနီးကပ် - ကြက်သွန်ဖြူ မုန်ညင်း သည် ပထမဆုံး နှင်းဆီပန်း ဟုခေါ်သော အရွက် နိမ့်သော ပုံသဏ္ဍန် ဖြစ်သည်။