စီမံကိန်းအထူးများ

PIC နှင့် SPACE ထောက်ပံ့ကြေး အစီအစဉ်များမှတဆင့် ကျွန်ုပ်တို့ ရန်ပုံငွေပံ့ပိုးပေးထားသော ပရောဂျက်များစွာ၏ ပေါ်လွင်ချက်များကို ဤနေရာတွင် ကြည့်ပါ။ အတိတ်၏ မော်ကွန်းတိုက်ကိုလည်း ကြည့်ရှုနိုင်သည်။ PIC ထောက်ပံ့သူများ ဤနေရာတွင် နှင့် ဒီမှာ SPACE ထောက်ပံ့တယ်။.