ချုံဖုတ်

သစ်ပင်ထက်ငယ်ပြီး မြေကြီးပေါ်တွင် သို့မဟုတ် အနီးတွင် ပေါက်နေသော အဓိကပင်စည်အများအပြားရှိသည့် သစ်သားအပင်များ - များသောအားဖြင့် ရင့်မှည့်ချိန်တွင် အမြင့် 1-15 ပေ ရှိသည်။