လင့်ခ်

လာမည့် EMSWCD ဘုတ်အဖွဲ့နှင့် ကော်မတီအစည်းအဝေးများ

East Multnomah မြေဆီလွှာနှင့် ရေထိန်းသိမ်းရေးခရိုင် (EMSWCD)၊ Willamette မြစ်အရှေ့ဘက် Multnomah ကောင်တီအားလုံးတွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန် ဘုတ်အဖွဲ့နှင့် ကော်မတီအစည်းအဝေးများကို ဇန်နဝါရီလမှ 2024 ခုနှစ် ဇူလိုင်လအထိ စီစဉ်ထားသည်။

ဤစာမျက်နှာကိုသွားပါ လာမည့်အစည်းအဝေးများ၏ ပြက္ခဒိန်ကို ကြည့်ရန်။