လင့်ခ်

လာမည့် EMSWCD ဘုတ်အဖွဲ့နှင့် ကော်မတီအစည်းအဝေးများ

East Multnomah မြေဆီလွှာနှင့် ရေထိန်းသိမ်းရေးခရိုင် (EMSWCD)၊ Willamette မြစ်အရှေ့ဘက်ရှိ Multnomah ကောင်တီအားလုံးတွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန်၊ ဘတ်ဂျက်၊ မြေယာနှင့် ဝန်ထမ်းရေးရာကော်မတီအစည်းအဝေးများအပါအဝင် ဘုတ်အဖွဲ့အစည်းအဝေးများနှင့် ကော်မတီအစည်းအဝေးများကို မေလမှ 2023 ခုနှစ်အထိ စီစဉ်ထားပါသည်။

ဤစာမျက်နှာကိုသွားပါ လာမည့်အစည်းအဝေးများ၏ ပြက္ခဒိန်ကို ကြည့်ရန်။