ခေါင်းရေ-ပျားပိတုန်း

Phacelia ပေါ်တွင် ပိတုန်း

Headwaters Farm တွင် ပျားတစ်ကောင်သည် Phacelia နယ်နိမိတ်ချင်းထိစပ်နေသော လယ်ကွင်းများသို့ သွားရောက်လည်ပတ်သည်။