သစ်တော ကောက်နုတ်နုတ်ဆက်ကျူးကျော်မှု

လက်ဖြင့်ထိန်းချုပ်ခြင်းကို မထောက်ခံပါ - တူးခြင်းနှင့် နှောင့်ယှက်ခြင်းသည် အမြစ်သိပ်သည်းဆကို တိုးမြင့်စေကြောင်း သိရှိပြီး ဖာထေးမှုအသစ်များကိုပင် ဖြစ်စေနိုင်သည်။