နွားခိုး

Power Ox လယ်ယာ အကောင်အထည်ဖေါ်ပုံ

ဤနေရာတွင် Power Ox ကိုအသုံးပြု၍ သင်၏အချိန်ကိုဖြည့်ပါ။ မတင်ပြမီ မှန်ကန်သော လယ်ယာ/လယ်သမားကို ရွေးချယ်ရန် သေချာပါစေ။

MM slash DD လျှော။ ရခြင်း
ဆီဖြည့်တယ်။(လိုအပ်သည်)
သန့်ရှင်း(လိုအပ်သည်)
ဤနေရာတွင် သင်၏အတိုကောက်ဖြင့် လက်မှတ်ထိုးပါ။