ထိန်းသိမ်းရေး သက်သာခွင့်နှင့် ပတ်သက်၍ လူထုကြားနာမှု သတိပေးချက်- ဧပြီလ ၂၁ ရက်၊ ၂၀၂၀

အနီးအဝေးက သစ်ပင်တွေ စိုက်ထူထားတဲ့ ဧရိယာကိုဖြတ်ပြီး စီးဆင်းနေတဲ့ ရေစီးကြောင်း

EMSWCD သည် ဧပြီလ ၂၁ ရက်နေ့တွင် တယ်လီဖုန်းဖြင့် လူထုကြားနာပွဲကို ကျင်းပမည်ဖြစ်သည်။st2020 နေ့လည် 1:00 နာရီ 29139 SE Stone Road, Boring, OR 97080 တွင်ရှိသော မြုပ်နှံထားသော ပစ္စည်းများအား ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ရေး သက်သာခွင့်ကို ရယူခြင်းနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ဤသက်သာခွင့်သည် ပိုင်ဆိုင်မှု၏ သဘာဝနှင့် စိုက်ပျိုးရေးဆိုင်ရာ အရင်းအမြစ်တန်ဖိုးများကို ထာဝရကာကွယ်ပေးမည် ဖြစ်ကြောင်း သေချာစေမည်ဖြစ်ပါသည်။

စိတ်ပါဝင်စားသူများသည် Matt Shipkey သို့ ကြားနာခြင်းမပြုမီ စာဖြင့် သက်သေခံချက် တင်သွင်းနိုင်သည်။ matt@emswcd.orgသို့မဟုတ် 1 (877) 309-2073 နှင့် ဝင်ရောက်ခွင့်ကုဒ် 715-251-493 ကိုအသုံးပြုခြင်းဖြင့် လူကိုယ်တိုင်ပေါ်လာနိုင်သည်။

ထိန်းသိမ်းရေးသက်သာခွင့်ဆိုင်ရာ နောက်ထပ်အချက်အလက်များကို (503) 935 5374 တွင် Matt Shipkey၊ Land Legacy Program Manager သို့ ဆက်သွယ်ခြင်းဖြင့် ရယူနိုင်ပါသည်။ matt@emswcd.org.